jak zrobić bibliografię

Bibliografia to nieodzowna część każdej pracy pisemnej, w której powołujemy się na czyjeś słowa bądź opinię. Może ona dotyczyć cytatu zaczerpniętego z wybranego dzieła naukowego, literackiego, bądź innego źródła, z którego czerpiemy wiedzę, by udowodnić nasze twierdzenie.

W pracy, którą piszemy najpierw konieczne jest umieszczenie przypisów, odnoszących się do danego źródła. Robimy to poprzez wstawianie konkretnej cyfry na końcu zdania, które w formie cytatu bądź przytoczonej myśli odnosi się do tezy, którą postawiliśmy. W samej pracy znajduje się tylko numer. Natomiast na dole strony jest już podane źródło w pełni, z którego skorzystaliśmy.

Należy podać autora, tytuł, miejsce i datę publikacji, a także stronę, z której korzystaliśmy. Wszystkie dzieła innych autorów, które były użyte w pracy należy następnie zebrać i umieścić w formię bibliografii.
Bibliografia jest potrzebna, by sprawdzić, czy dany tekst nie jest tylko wymysłem, poglądem jego autora, ale czy jest naukowo poparty.

Jak zrobić bibliografię, która będzie profesjonalna i czytelna?

Bibliografię umieszcza się zawsze na końcu pracy. Powinna być ułożona w kolejności alfabetycznej. Dzięki temu będzie czytelna i zrozumiała. Przedstawiona powinna być w formie numerowanej listy. Formą, której warto się trzymać to: autor dzieła, tytuł, miejsce i rok wydania danej publikacji. Jeśli pozycja, z której korzystamy jest podzielona na tomy, należy w bibliografii również umieścić taką informację. Wtedy używamy skrótu „t” i podajemy jego numer.

Jeśli natomiast publikacja, z której korzystamy ma kilku wydawców, wystarczy, że wymienimy w bibliografii tylko jednego, pierwszego wydawcę.
Bardzo ważną kwestią, która może nam przysporzyć problemów, jeśli się do niej nie zastosujemy jest to, że źródła, które podajemy muszą być źródłami legalnymi. Jako twórcy powinniśmy szczególnie przykładać do tego uwagę i szanować prawa autorskie innych osób.

bibliografia

Skoro ktoś stworzył jakieś dzieło, wykonał pracę w włożył trud, czy to w zbadanie jakiegoś zjawiska czy też stworzenie od podstaw jakiegoś dzieła literackiego należy to uszanować. Takie niebezpieczeństwa szczególnie dotyczyć mogą stron internetowych. Tu trzeba być ostrożnym i uważnym posługując się tego rodzaju źródłami. Należy uważać, ale to nie znaczy, by unikać w bibliografii pozyskanych informacji z różnych stron. Internet wszak jest wielką skarbnicą wiedzy i przede wszystkim łatwo dostępnym źródłem niezbędnej nam wiedzy.

Kiedy posługujemy się takim źródłem należy podać adres URL oraz datę publikacji konkretnego tekstu. W przypadku odniesienia się do publikacji w czasopismach elektronicznych, należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora bądź autorów w przypadku gdy jest ich więcej niż jeden, tytuł artykułu i jeśli istnieje podtytuł to również on powinien się znaleźć w bibliografii, następnie nazwisko tłumacza, tytuł czasopisma, numer tomu z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii, jeśli z takowej korzystamy, rok, numer bądź zeszyt, adres strony internetowej, z której na której takowy artykuł się znalazł oraz datę aktualizacji lub datę ostatniej wizyty na stronie.

W przypadku stron internetowych należy podać natomiast: adres strony internetowej (URL) oraz datę aktualizacji lub datę ostatniej wizyty na stronie. Dobrze widziany jest również krótki opis, poprzedzający sam adres URL.
Jeśli w pracy chcemy przytoczyć wywiad, to koniecznością jest podanie nie tylko nazwisko osoby, z którą dany wywiad został przeprowadzony, ale również nazwisko dziennikarza, który rzekomy wywiad przeprowadził.

książki

Jeśli pisząc pracę korzystamy z programu Word a najczęściej tak właśnie jest, program ten ma pewną funkcję, która sprawi, że proces ten będzie miły i przyjemny. By skorzystać z opcji pozwalającej na stworzenie bibliografii należy wykonać poniższe kroki. Wybrać zakładkę „odwołania”, następnie kliknąć w pole „wstaw cytat” a potem „dodaj źródło”
Gdy te kroki wykonamy prawidłowo, powinno nam się wyświetlić okno, w którym to będziemy mogli wpisać wszystkie niezbędne dane.

Gdy już dodamy wszystkie źródła, z których skorzystaliśmy w naszej pracy, wybieramy pole „bibliografia” i klikamy w opcję „wstaw bibliografię”. I już nasza profesjonalna bibliografia jest praktycznie gotowa. Pisząc bibliografię warto skorzystać z przyjętych norm dotyczących samej czcionki, rodzaju i wielkości.

Nie jest to obligatoryjne, choć w kręgach autorów, dydaktyków i innych osób, które zajmują się pisaniem bądź ocenianiem prac mile widziane jest przestrzeganie tych norm. I tak warto skorzystać z czcionki „Times New Roman” w rozmiarze 12 i zastosować interlinię, czyli odstęp pomiędzy wierszami na poziomie 1,5 wiersza.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here